Hakkımızda

1983 yılından bu yana Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Gümrük Kontrolörlüğü, Müfettişliği, Başmüdürlük, Bölge Müdürlüğü görevlerinde çalıştıktan sonra kamu görevinden emekli olmak suretiyle ayrılıp serbest avukat olarak çalışmaya başladık.

Uzun yıllar Gümrük teşkilatında görev yapmamız nedeniyle edindiğimiz bilgi ve birikimi daha önce yayınlanan üç kitabımızla gümrük idaresiyle iş yapan ihracatçının, sanayicinin, iş aleminin, gümrük müşavirlerinin hizmetine sunmuştuk. Bu kez onurlu bir meslek olan avukatlığa başlanılmıştır.

Gümrük idaresiyle mükellef arasında olabilecek ihtilaf konularında danışmanlık yapmak, firmaları bilgilendirmek, ihtilaf çıktığında ise yasal mevzuat çerçevesinde mükellefin hak ve hukukunu korumak temel amaçtır. Hakkın yerini bulması ve adaletin tecelli etmesi için savunma müessesinin güçlü olması gerekir. Günümüzde çok yönlü olan ve hızlı değişen gümrük mevzuatını, dış ticaret mevzuatını takip etmek, uygulamada ortaya çıkan sorun ve uyuşmazlıklara vakıf olmak büyük önem arz etmektedir. Gümrük teşkilatında gerek denetim elemanı gerekse idareci olarak işin mutfağında üst düzey görev yapmak bizim en büyük gücümüzdür.

Türkiye genelindeki tüm gümrük uyuşmazlıklarında hizmet verilebilecektir. Müvekkil ile avukat ilişkisi çerçevesinde karşılıklı güvene dayalı en üst derecede hizmet verilmesi temel prensibimizdir.

Öncelikli olarak, gümrük işlemleri sırasında mükellefle idare arasında ihtilaf çıkmaması esastır. Bunun için büromuza başvuran kişi ve firmalara güncel ve doğru bilgiler verilerek danışmanlık yapılacak olup; mükellefin mevzuatın öngördüğü kanuni haklarını doğru ve eksiksiz kullanması temin edilecektir. İhtilaf çıktığında da gerek Gümrük İdaresi gerekse Yargı mercileri nezdinde mevzuatın öngördüğü yasal prosedürler sıkı ve titiz bir şekilde takip edilerek konunun mükellef lehine neticelenmesi sağlanacaktır.