Gümrük Vergileri ve Para Cezaları

Gümrük idarelerince gümrük ve dış ticaret mevzuatının uygulanması sırasında;

Tahakkuk ettirilen Gümrük Vergileri, Para Cezası ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi kararları başta olmak üzere; her türlü icrai ve hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı gümrük idaresine; uzlaşma, itiraz kanun yollarını kullanarak başvurma, olumlu sonuç alınamadığı durumda idare ve vergi mahkemelerinde dava açma,  takibi ve sonuçlandırılması temel uzmanlık alanımızdır.