Gümrük Danışmanlığı

GÜNÜMÜZDE ÖNE ÇIKAN GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Ünlü şairimiz Mehmet Akif ERSOY “Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi” diye çok doğru söylemiştir.

Bu söz hayatın her alanında olduğu gibi gümrük işlemleri içinde geçerlidir. Gümrük idaresi bu gün bir çok değişik kurum tarafından yapılan mevzuatı uygulayarak eşyanın yurda ithalini veya ihracını gerçekleştirmektedir. Bu işlemler sırasında şüphesiz eksiklikler, hatalar, farklı yorumlar gündeme gelmektedir. İşte bu konularda hem gümrük idaresinin hem de ithalat ve ihracat yapan yükümlülerin bakış açısını bilmek, olabilecek hata ve noksanları önceden öngörebilmek, geçmiş yaşanan tecrübelerden yaralanarak uyuşmazlık olmadan gümrük işlemlerini sonuçlandırmak için ilgili bu mevzuatı gerek teori gerekse uygulama yönüyle bilen kurum ve kişilerden destek almak büyük önem taşır.

Bu danışmanlık hizmeti Gümrük idaresiyle yükümlüler arasında uygulamadan kaynaklanan uyuşmazlık çıkmasını en aza indirebileceği gibi, uyuşmazlık çıktığında da bunların kanun yolları kullanılarak en etkin şekilde çözüme kavuşturulmasını da sağlayacaktır.

Danışmanlık hizmetinin mükellefe(ithalatçı, ihracatçı, antrepo işletici ve kullanıcıları, nakliyeciler, acente vb.) faydaları

Mükellefe maliyet ve rekabet avantajı sağlama

Bilindiği üzere, Gümrük İdaresi, eşyanın ithal veya ihracıyla ilgili olarak bir çok Bakanlık ve kurum tarafından yapılan mevzuatın nihai uygulayıcısı durumundadır. Mevzuatı ve uygulamayı iyi bilmek gümrük işlemlerinin hem hızlı hem de doğru olarak sonuçlandırılmasını ve dolayısıyla mükellefin maliyet ve rekabet avantajı kazanmasını sağlayacaktır.

İdari ve adli uyuşmazlıkların çıkmasını önleme

Eşya ithal ve ihracıyla ilgili gerek gümrük idaresi gerekse diğer kamu idareleri nezdinde henüz bir uyuşmazlık, farklı yorum ve anlayış ortaya çıkmadan danışmanlık hizmeti alınması firmaların tabir yerinde ise bir yol kazasına uğramasını ve bunun sonucunda daha yüksek miktarda idari veya adli cezalarla karşılaşmalarını, işlemlerin sürüncemede kalmasını önleyecektir.

Uyuşmazlık çıktığında mükellefe yol gösterme

Gümrük idaresiyle mükellef arasında mevzuatın uygulanması sırasında uyuşmazlık çıktığında bu uyuşmazlığın mükellef lehine hangi yöntemle çözüme ulaştırılacağı hususunda(Uzlaşma, İtiraz, İdari veya Adli Yargıya taşıma vb.) yol gösterme.

Firmaların başta gümrük idaresi olmak üzere kamu otoritesi nezdinde güvenilirliğine katkı sağlama

Günümüzde firmaların gerek gümrük idaresi gerekse diğer idareler nezdinde itibar ve güvenilirliklerinin yüksek olması onların daha az formalite ve belge ile işlemlerini sonuçlandırmalarını, ithal veya ihraç ettikleri eşyaların hiç veya daha az kontrole tabi tutulmasını, teminatlı işlemlerde daha az teminat ödemelerini sağlamaktadır.

Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasında başta gelen kriterlerden birisi; firma sahipleri, ortakları ve temsilcilerinin belli başlı adli ve idari cezaları almamış olmalarıdır. İşte danışmanlık hizmeti firmaların cezalı durumlara düşmelerini önlemek suretiyle onların güvenilirlik notunun yüksek olmasını ve mevzuatın öngördüğü kolaylıklardan en üst derecede faydalanmalarına katkı sağlar.