Diğer Suçlar

 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda düzenlenen; Verilen sürelerde mal bildiriminde bulunmama, gerçeğe aykırı açıklama, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma, haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçları,
 • Haksız Arama Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Kaçakçılık Suçu İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları Mevzuatında düzenlenen suçlar
 • Kambiyo mevzuatında düzenlenen suçlar

Yukarda açıklanan suçlardan dolayı yapılan İnceleme, araştırma ve soruşturmalar sırasında; İfade alma, yakalama, tutuklama, göz altı, arama, el koyma, alıkoyma vb. işlemlerle ilgili olarak müvekkillerin yasal haklarının korunması ve herhangi bir hukuka ayrılık varsa buna ilişkin yasal yollara başvurulması, açılan davaların titizlikle takibi ve hukuka uygun olarak sonuçlandırılması uzmanlık alanımızdır.