İdare Hukuku

  • Gümrük idaresinin Gümrük Mevzuatının uygulanmasıyla ilgili aldığı başta para cezası, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları olmak üzere; her türlü icrai ve hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı gümrük idaresine itiraz ve bilahare itiraz reddedildiğinde idare ve vergi mahkemeleri nezdinde dava açılması ve takip edilmesi,
  • Gümrük Personeli ve Gümrük Müşavirleri hakkında 657 sayıl Devlet Memurları Kanunu ve Gümrük Kanununa göre yapılan disiplin soruşturma ve ceza uygulanması işlemlerinin gerek idare nezdinde gerekse yargı sürecinde takip edilerek müvekkillerin hak kaybına neden olmadan sonuçlandırılması,