Makalelerimiz

Bu bölümde faaliyet konularımızla ilgili mevzuat ve uygulamalara değinmeye ve fırsat buldukça görüşlerimizi siz değerli okuyucularla paylaşmaya çalışacağız. Özellikle gümrük mevzuatı ve uygulamalarına ağırlık vereceğiz. Bilgi ve fikirlerin paylaşıldıkça çoğalıp değer kazanacağı inancındayız.

 

    1. Gümrük Kanununda Düzenlenen Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Para Cezalarının Vergiyle ilişkisi
    2. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre; Atanan Bilirkişi ve Düzenlediği Raporun İlgili Taraflara Bildirilmemesinin Hukuki Sonucu
    3. Gümrük Vergilerinin GTİP’den Kaynaklanan Nedenle Geri Verilmesinin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararı Işığında Değerlendirilmesi