Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Gümrük Kabahatleri ve Uygulaması

Türkiye Gümrük Müşavir Dernekleri icra kurulu tarafından bastırılıp dağıtımı yapılan bu kitabımızda; Gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu ve ona dayalı olarak çıkarılan ikincil idari düzenlemeleri dikkate alarak yaptıkları; gümrük vergileri tahakkuk ve tahsil işlemlerine, kanunda düzenlenen kabahat fiillerine karşılık aldıkları para cezası kararlarına ve yine bu kanuna göre alınan hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı; gümrük idarelerine itiraz, kararların tebliğ usul ve esasları, idari yargıya başvurma, mahkeme kararlarının uygulanması, Kanunda düzenlenen kabahat fiilleri ve Kabahatler Kanunu genel hükümlerinin bunlara uygulanması konuları işlenmiştir. Gümrük idaresince yapılan işlemler, muhataplarınca yerinde ve hukuka uygun görülmediğinde, çözüme kavuşturulması gereken bir “gümrük uyuşmazlığı” doğmuş demektir. Gümrük Kanununa göre bunun idare içinde çözüm yolu “itiraz prosedürü” bundan sonra ki aşamada çözüm yolu ise “idari yargı” yoludur. Bu kitapta her iki çözüm yolu etraflıca ve yargı kararları ışığında incelenmiştir.