Açıklamalı- İçtihatlı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük Kontrolörleri Derneği tarafından yayımlanan ve dağıtımı yapılan bu kitapta: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun getirdiği yeni düzenlemeler, özellikle suç ve kabahatler detaylı olarak işlenmiş, Yargıtay içtihatlarından ve Ceza Hukuku hocalarının çalışmalarından azami olarak yararlanılmış, suç ve kabahatlerin oluşumu, soruşturma ve muhakemesinde, kanunda genel hükümlere (TCK, KK, CMK) gönderme yapıldığından kitabın ikinci ve üçüncü bölümünde Türk Ceza Kanununun ve Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine yer verilmiş, açıklamalarda sadece kanuni hükümlerle yetinilmeyip, örneklendirmeye, önemli kanun maddelerinin gerekçe açıklamalarına ve TBMM Adalet Komisyonu Raporundaki görüşlere yer verilmiştir.